Profil PKK
Co trzeba zrobić, żeby założyć PKK?

Osoby, które chcą zrobić prawo jazdy muszą najpierw założyć Profil Kandydata na Kierowcę. Jest to unikalny numer każdego kandydata na kierowcę. Dzięki niemu szkoła jazdy i ośrodek ruchu drogowego mogą wyszukać cię w systemie. My pomagamy w jego założeniu.

Procedurę wyrobienia profilu należy zacząć od wizyty u lekarza, który wykonuje badania kierowców. Po pozytywnej ocenie tego, czy kandydat może prowadzić pojazdy i otrzymaniu orzeczenia należy skompletować odpowiednie dokumenty. Są to:

  • Wniosek o wydanie prawa jazdy
  • Orzeczenie lekarskie
  • Jedno aktualne zdjęcie
  • Dowód osobisty albo paszport
  • Jeśli masz już prawo jazdy i chcesz uzyskać uprawnienie na kolejną kategorię, powinieneś przygotować ksero dotychczasowego prawa jazdy
  • Pisemna zgoda rodziców albo opiekuna prawnego – jeśli wkrótce skończysz 18 lat
  • Orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem – dotyczy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E KA

Zebrane dokumenty należy złożyć w wydziale komunikacji w odpowiednim urzędzie:

  • W urzędzie starostwa powiatowego w swoim miejscu zamieszkania,
  • W urzędzie miasta – jeśli mieszkasz w mieście na prawach powiatu,
  • W urzędzie dzielnicy – jeśli mieszkasz w Warszawie.

Jeśli wniosek jest kompletny to numer można odebrać od razu. Jeśli jest niekompletny może to potrwać od 2 dni do 2 miesięcy.

Ważne! Profil wydawany jest na 3 miesiące przed ukończeniem wymagalnego do danej kategorii wieku.

Dowiedz się więcej!