SZKOLENIA OKRESOWE - OSK Świercz Wyszków

Szkolenie okresowe kierowców to obowiązkowe, cykliczne (co 5 lat) szkolenie dla wszystkich kierowców kat. C i D wykonujących przewóz drogowy. Szkolenie to musi być powtarzane cyklicznie co 5 lat.

Kurs kończy się wydaniem zaświadczenia – nie przeprowadza się egzaminu. Z badaniami oraz zaświadczeniem o ukończeniu kursu, kursant zgłasza się do wydziału komunikacji gdzie następuje wymiana prawa jazdy.