PROFIL PKK

Od 10 stycznia 2013 roku chcąc się zapisać na kurs prawa jazdy (dotyczy wszystkich kategorii) trzeba założyć profil PKK (profil kandydata na kierowcę) w Starostwie Powiatowym adekwatnym do swojego miejsca zameldowania. Aby założyć profil PKK trzeba wykonać następujące czynności:
  • badanie psychologiczne (dotyczy tylko kat. C, C+E, D),
  • badanie lekarskie (dotyczy kat. AM, A1, A2, A, B, B+E, C, C+E, D),
  • jedno zdjęcie (profil z przodu),
  • dowód osobisty lub paszport,
  • z powyższymi dokumentami udać się do Starostwa Powiatowego adekwatnego do swojego miejsca zameldowania
       i wyrobić profil PKK.

UWAGA! Profil wydawany jest na 3 miesiące przed ukończeniem wymagalnego do danej kategorii wieku.

UWAGA! Jeżeli nie masz ukończone 18 lat do Starostwa trzeba udać się co najmniej z jednym rodzicem lub opiekunem prawnym.