Wróć do listy

KWALIFIKACJA WSTĘPNA - Osk Świercz Wyszków

Kurs kwalifikacji wstępnej jest przeznaczony dla kierowców, którzy chcą pracować w zawodzie kierowcy samochodu ciężarowego lub autobusu.

Kwalifikacja wstępna to obowiązkowe szkolenie dla osób, które chcą przystąpić do kursu na prawo jazdy kat. C lub kat. D przed ukończeniem wymaganego wieku  (kat. C - 21 lat i kat. - 24 lata) lub osób, które posiadają już prawo jazdy na te kategorie i chcą wykonywać zawód kierowcy, lecz nie mają wymaganego wieku.

Osoba przystępująca do kursu kwalifikacji wstępnej nie musi posiadać prawa jazdy danej kategorii i nie musi być w trakcie kursu prawa jazdy.
Po ukończeniu kursu  Wojewoda wystawia zaświadczenia o pozytywnym zaliczeniu kursu kwalifikacji wstępnej. Z tym zaświadczeniem oraz z badaniem lekarskim i psychologicznym osoba zgłasza się do wydziału komunikacji gdzie zostaje jej wystawione nowe prawo jazdy na którym widnieje informacja o ukończonym kursie.

Pracodawca może zatrudnić kierowcę po otrzymaniu tych dokumentów jeśli osoba ta ukończyła 18 lat dla chcących pracować jako kierowca samochodu ciężarowego lub 21 lat dla kierowców chcących pracować jako kierowca autobusu.


Egzamin Państwowy zdawany jest w naszym ośrodku po zakończeniu szkolenia. Egzamin przebiega w formie testu złożonego z części podstawowej (20 pytań) i z części specjalistycznej dla kat. C lub kat. D (10 pytań).

Kursant zda jeśli nie popełni więcej niż 4 błędy w części podstawowej oraz więcej niż 5 błędów w części specjalistycznej.