KATEGORIA C+E - Osk Świercz Wyszków

Kategoria C+E uprawnia do kierowania:
 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej
      3500 kg, z wyjątkiem autobusu,
 • zestawem pojazdów składającym się z pojazdu opisanego powyżej i przyczepy,
 • motorowerem (pojemność silnika spalinowego do 50 cm3 lub moc
      silnika elektrycznego do 4kW, prędkość maks. 45 km/h),
 • czterokołowcem lekkim (masa własna do 350kg, prędkość maks. 45 km/h).

Wymagania:
 • wymagany minimalny wiek - 21 lat  lub 18 lat po uzyskaniu
      kwalifikacji wstępnej,
 • prawo jazdy kat. C,
 • profil Kandydata na Kierowcę (PKK).