KATEGORIA C - Osk Świercz Wyszków

Kategoria C uprawnia do kierowania:
 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej
      3500 kg, z wyjątkiem autobusu,
 • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
 • zestawem pojazdów, składającym się z jednego z pojazdów wymienionych
      powyżej i przyczepy lekkiej (czyli takiej, której dopuszczalna masa całkowita
      nie przekracza 750 kg),
 • motorowerem (pojemność silnika spalinowego do 50 cm3 lub moc
      silnika elektrycznego do 4kW, prędkość maks. 45 km/h),
 • czterokołowcem lekkim (masa własna do 350kg, prędkość maks.45 km/h).

Wymagania:
 • wymagany minimalny wiek do kierowania - 21 lat lub 18 lat po uzyskaniu 
      kwalifikacji wstępnej,
 • prawo jazdy kat. B,
 • profil Kandydata na Kierowcę (PKK).