KATEGORIA B+E - Osk Świercz Wyszków

Kategoria B+E uprawnia do kierowania:
 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie
      przekraczającej 3500 kg, z wyjątkiem autobusu i motocykla,
 • pojazdem samochodowym wymienionym powyżej wraz z przyczepą lekką
     (czyli taką, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 750 kg),
 • zestawem pojazdów, składającym się z pojazdu samochodowego
     wymienionego powyżej i przyczepy innej niż lekka,
 • motorowerem (pojemność silnika spalinowego do 50 cm3 lub moc
     silnika elektrycznego do 4kW, prędkość maks. 45 km/h),
 • czterokołowcem lekkim (masa własna do 350kg, prędkość maks. 45 km/h).

Wymagania:
 • wymagany minimalny wiek - 18 lat,  
 • prawo jazdy kat. B,
 • profil Kandydata na Kierowcę (PKK) .