KATEGORIA B - Osk Świercz Wyszków

Kategoria B uprawnia do kierowania:
 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej
     3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla,
 • zestawem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nie
     przekraczającej 3,5 t, składającym się z pojazdu samochodowego
     wymienionego powyżej i przyczepy innej niż lekka,
 • pojazdem samochodowym wymienionym powyżej wraz z przyczepą lekką
      (czyli taką, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 750 kg),
 • motocyklem o pojemności silnika nie przekraczającej 125cm3, mocy
      nie przekraczającej 11kw pod warunkiem posiadania prawa jazdy kat B od
      co najmniej 3 lat,
 • motorowerem (pojemność silnika spalinowego do 50 cm3 lub
      moc silnika elektrycznego do 4kW, prędkość maks. 45 km/h),
 • czterokołowcem lekkim (masa własna do 350kg, prędkość maks. 45 km/h).

Wymagania:
 • Wymagany minimalny wiek - 18 lat,
 • Profil Kandydata na Kierowcę (PKK).