KATEGORIA A2 - Osk Świercz Wyszków

Kategoria A2 uprawnia do kierowania:
 • motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35kW i stosunku mocy do masy
      własnej nieprzekraczającej 0,2kW/kg (przy czym nie może on powstać
      w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej
      dwukrotność mocy tego motocykla),
 • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15kW,
 • motorowerem (pojemność silnika spalinowego do 50 cm3 lub moc silnika
      elektrycznego do 4kW, prędkość maks. 45 km/h),
 • czterokołowcem lekkim (masa własna do 350kg, prędkość maks. 45 km/h).

Wymagania:
 • wymagany minimalny wiek - 18 lat,
 • profil Kandydata na Kierowcę (PKK).