KATEGORIA A1 - Osk Świercz Wyszków

Kategoria A1 uprawnia do kierowania:
 
 • motocyklem o pojemności skokowej nie przekraczającej 125cm3, mocy
      nieprzekraczającej 11kW i stosunku mocy do masy własnej
      nieprzekraczającej 0,1kW/kg,
 • motorowerem (pojemność silnika spalinowego do 50 cm3 lub moc silnika
      elektrycznego do 4kW, prędkość maks. 45 kW,
 • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15kW,
 • czterokołowcem lekkim (masa własna do 350kg, prędkość maks. 45 km/h).

Wymagania:
 • wymagany minimalny wiek - 16 lat,
 • profil Kandydata na Kierowcę (PKK).