EGZAMINY

Egzamin państwowy na kategorie AM, A1, A2, A, B, B+E, C, C+E, D, odbywa się w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Ostrołęce lub Łomży.
  • Egzamin obejmuje część teoretyczną i praktyczną    
  • Koszt egzaminu wynosi: patrz strona cennik
  • Dokumenty potrzebne do rejestracji egzaminu:
       1) profil PKK,
       2) opłata za egzamin państwowy,
       3) oktualny dokument tożsamości.
  • Opłaty na egzamin należy uiszczać na poczcie na blankiecie przelewu.  

Dane do przelewu:

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ostrołęce
ul. Rolna 30, 07-400 Ostrołęka
tel. 029 760 55 35
nr konta: 15 8923 0008 1200 0689 2012 0001

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży
ul. Zjazd 21, 18-400 Łomża
tel. 086 216 23 19
nr konta: 40 8769 0002 0550 1270 2000 0010

UWAGA: na życzenie klienta egzamin może odbywać się w ośrodku egzaminacyjnym na terenie całego kraju.